NOIZ Studio
May 28, 2005
新增設備

slot-side-dp.gif

Digital Performer 4.52

DP 4.52推出已經大約半年,但是我到最近才更新,現在用起來有時候還是會頓頓,不知道問題出在哪。

因為我認為所有的電腦設備一定會有當機的時候,不管是什麼系統什麼樣的軟體都一樣,所以有時候當機也當作「正常」的一部份。用電腦錄音最重要的就是穩定,接下來才是品質,如果不穩定,那幾乎是不能用的。不知道什麼時候錄音錄到一半會停住,這種恐懼比什麼都可怕。

另外最近也新增了Rode ClassicII 真空管麥克風,衝著Sound on Sound雜誌對它的極力好評,在缺點的那一欄寫上「NONE」,最近已經開始使用這個麥克風錄音,重達一公斤的麥克風要把它鎖上麥克風避震器有點費力。

還有一個已經絕版多時的Ibanez AD99效果器。

Posted by noiz at 3:10 AM
[About NOIZ]
NOIZ的服務
About NOIZ
GuestBook
NOIZ的器材
GuestBook
[Recent Entries]
新增設備
[Categories]
Equipments (35)
Events (19)
Guitar (10)
Misc (4)
Mixing (4)
Music (1)
NOTE (6)
PA-Soundman (7)
Recording (24)
Sale (14)
[Search]


[Archives]
October 2016
August 2016
July 2016
March 2014
January 2014
December 2013
January 2013
October 2012
September 2012
March 2012
February 2012
November 2011
June 2011
November 2010
October 2010
August 2010
July 2010
April 2010
February 2010
September 2009
March 2009
January 2009
September 2008
August 2008
July 2008
June 2008
May 2008
April 2008
January 2008
December 2007
November 2007
October 2007
August 2007
June 2007
May 2007
April 2007
March 2007
February 2007
January 2007
December 2006
October 2006
August 2006
June 2006
May 2006
March 2006
February 2006
January 2006
December 2005
November 2005
August 2005
May 2005
April 2005
March 2005
January 2005
December 2004
November 2004
October 2004
September 2004
July 2004
June 2004
May 2004
April 2004
[contact NOIZ Studio]
ADD:
台北市嘉興街329之一號一樓
TEL:02-27333214 WriteMe: luxia.wu@gmail.com

Syndicate this site (XML)